Kancelaria Adwokacka
Pustówka

profesjonalizm   •   sumienność   •   doświadczenie

Kim jesteśmy?


Nasza Kancelaria Adwokacka to połączenie doświadczenia i wiedzy dwóch adwokatów. Oferuje usługi przeznaczone dla osób fizycznych, jak i prawnych. Zapewniamy szeroki wachlarz usług zaczynając na poradach prawnych, składaniu pozwów, reprezentacji przed sądami i organami administracji centralnej i samorządowej, po egzekucję świadczeń. Każdy klient otrzyma od nas indywidualnie przygotowaną ofertę uwzględniającą wszelkie oczekiwania i potrzeby celem skutecznego prowadzenia sprawy. Powierzając nam sprawę otrzymujesz gwarancję pełnego profesjonalizmu i zaangażowania małżonków prowadzących kancelarię adwokacką.

Adwokat Elżbieta Pustówka

Elżbieta Pustówka

Adwokat Elżbieta Pustówka absolwent Wydziału Prawa i Administracji studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były prawnik jednostki Wojska Polskiego, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Specjalistka w zakresie prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i rodzinnego.

Adwokat Artur Pustówka

Artur Pustówka

Adwokat Artur Pustówka, absolwent Wydziału Prawa i Administracji studiów stacjonarnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie obrotu nieruchomościami, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, karnego, cywilnego i administracyjnego.

Co robimy?


Dla klientów korzystających z naszych usług oferujemy obsługę na najwyższym poziomie. Każda prowadzona przez nas sprawa jest traktowana indywidulanie i z pełnym zaangażowaniem. Wszyscy nasi klienci otrzymują pełne spektrum opieki prawnej na każdym etapie sprawy. Zapewniamy obsługę z zakresu:

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Reprezentacja w negocjacjach przedsądowych, sporządzanie pism procesowych, kompleksowa obsługa z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego i zobowiązań, składanie pozwów, zastępstwo prawne przed sądami oraz windykacja roszczeń.

Prawo karne

Prawo karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeń oraz wykonawczego, reprezentacja w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Reprezentacja w negocjacjach przedsądowych oraz zastępstwo prawne przed sądami w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, alimenty, podział majątku.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, rejestracja spółek osobowych i kapitałowych, zastępstwo w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej.

Obsługa firm

Obsługa firm

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Doradztwo w zakresie prawa podatkowego, pomoc prawna w postępowaniu przed urzędami skarbowymi, celnymi i innymi oraz reprezentacja sądowa.

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Przygotowywanie, analiza zagadnień z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, zastępstwo prawne przed sądami i urzędem patentowym.

Prawo pracy

Prawo pracy

Obsługa spraw ze stosunków pracowniczych, porady prawne w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników, regulaminów.

Odszkodowania

Odszkodowania

Pomoc prawna w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Kontakt


Elżbieta Pustówka

tel. +48 600 912 301

ela.pustowka@gmail.com

Artur Pustówka

tel. +48 604 552 008

artur.pustowka@gmail.com
ul. Bolesława Wstydliwego 2a, 34-400 Nowy Targ


Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00